30 სექტემბერი, 2004

კონფერენცია თემაზე "ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია"

კონფერენცია თემაზე "ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია"

18 მაისი, 2004

კონფერენცია თემაზე "სახელმწიფოს კონსტიტუციური ორგანიზაცია"

კონფერენცია თემაზე "სახელმწიფოს კონსტიტუციური ორგანიზაცია"

06 აპრილი, 2004

კონფერენცია თემაზე: "ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის არჩევნებთან დაკავშირებული დებულებები"

კონფერენცია თემაზე: "ადამიანის უფლებათა და ძირითად    თავისუფლებათა     დაცვის ევროპული კონვენციის არჩევნებთან დაკავშირებული     დებულებები"

 

18 თებერვალი, 2003

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია

01 ივლისი, 1999

საერთაშორისო სემინარი ბათუმში

1999 წლის 1 – 2 ივლისს ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამართა საერთაშორისო სემინარი თემაზე: "საკონსტიტუციო   კონტროლი   ფედერაციულ  და უნიტარულ სახელმწიფოში"

15 ნოემბერი, 1997

საერთაშორისო სემინარი თემაზე: საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულება"

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამართა საერთაშორისო სემინარი თემაზე: "საკონსტიტუციო კონტროლის  ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულება".

სემინარი თემაზე: „ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისსაკონსტიტუციო სასამართლოების როლი ევროკავშირისკანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში”

დღეს, 2012 წლის 21 სექტემბერს, ბათუმში, სასტუმრო „რედისონბლუ ბათუმში“ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო სემინარი თემაზე: „ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საკონსტიტუციო სასამართლოების როლი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში”.