30 სექტემბერი, 2004

კონფერენცია თემაზე "ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია"

2004 წლის  30 სექტემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის კონფერენცია გაიმართა თემაზე: ადამიანის უფლებათა და ძირითად   თავისუფლებათა     დაცვის ევროპული კონვენცია"

კონფერენცია 2 დღეს გაგრძელდა და მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს    საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა გენერალური დირექტორატის წარმომადგენლები.