13 ივლისი, 2009

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაში, ევროპის სამართლის აკადემიის მხარდაჭერით გაიხსნა საზაფხულო სკოლა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაში, ევროპის სამართლის აკადემიის მხარდაჭერით გაიხსნა საზაფხულო სკოლა

03 ივნისი, 2009

საზაფხულო სკოლა კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართალში

საზაფხულო სკოლა კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართალში