ეკონომიკური დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

თანამდებობა

კობახიძე

რამაზ

უფროსი

ჯოჯუა

მერაბი

მოადგილე

ხუხუნაიშვილი

ცირა

მთავარი ბუღალტერი

ჯინჭარაძე

ბესარიონი

უფროსი სპეციალისტი

ბოკუჩავა

მაია

უფროსი სპეციალისტი

პაპუნაიშვილი

თამარ

უფროსი სპეციალისტი

აბუსელიძე

თამაზ

უფროსი სპეციალისტი