პროტოკოლისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

თანამდებობა

ლომთაძე

გიორგი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მჟავანაძე

თამარ მთავარი სპეციალისტი

ვასაძე

ნათია მთავარი სპეციალისტი