სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

თანამდებობა

ქსოვრელი

ირაკლი

უფროსი

მაისურაძე

ლევან

მოადგილე

სულხანიშვილი

გიორგი

მთავარი მრჩეველი

ჯოხაძე

სალომე

მთავარი მრჩეველი

დავითური გიორგი

მთავარი მრჩეველი

პაპუაშვილი

ანა

უფროსი მრჩეველი

ობოლაშვილი

თორნიკე

უფროსი მრჩეველი

გელაშვილი

თეონა

უფროსი მრჩეველი

არევაძე

ნიკა

უფროსი მრჩეველი

კვარაცხელია

გვანცა

უფროსი მრჩეველი

მაჭარაშვილი

ლელა

კონსულტანტი

გვიმრაძე

გიორგი

კონსულტანტი

ღოლიჯაშვილი

დავით

კონსულტანტი

ჩოჩია

ნინო

კონსულტანტი

ჩიტიძე

საბა

კონსულტანტი

გიორგი

ხაზალია

კონსულტანტი