ავთანდილ დემეტრაშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გია მეფარიშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

ოთარ ბენიძე

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

ავთანდილ აბაშიძე

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

იაკობ ფუტკარაძე

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

ნიკოლოზ შაშკინი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

ლამარა ჩორგოლაშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

ზაურ ჯინჯოლავა

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი