ახალი ამბები

25 სექტემბერი, 2018

2018 წლის 26 სექტემბერს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქმის, „საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ იჩქიტიძე, ილია ჭუმბაძე, ხათუნა გრიგალაშვილი, გიორგი მამუკელაშვილი, თეონა კახიანი და ნათია კახაძე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ“, განმწესრიგებელი სხდომა (კონსტიტუციური სარჩელი №1294).

მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ დამატებითი დიპლომის შემდგომი განათლების კურსის გავლის ვალდებულება მათ განსხვავებულ მდგომარეობაში აყენებს იმ პირებთან მიმართებით, რომლებსაც ასეთი ვალდებულება არ აქვთ და, შესაბამისად, ეწინააღმდეგება თანასწორობის უფლებას.