ახალი ამბები

12 დეკემბერი, 2018

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი

საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა საერთაშორისო რეფერირებადი გამოცემის - „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი

10 დეკემბერი, 2018

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვიურცბურგის უნივერსიტეტთან მემორანდუმი გააფორმა

საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ვიურცბურგის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

07 დეკემბერი, 2018

„საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1267 და №1268)

საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა 2012 წლის 26 ივნისის N3/1/512 გადაწყვეტილებაში გამოხატული სამართლებრივი პოზიცია, დააკმაყოფილა მოსარჩელე მხარის შუამდგომლობა და სადავო ნორმა ძალადაკარგულად ცნო საქმის არსებითი განხილვის გარეშე.