ახალი ამბები

07 მარტი, 2016

„საქართველოს მოქალაქე - მარიკა გაბესკირია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო წარმოებაში საქართველოს მოქალაქის მარიკა გაბესკირიას კონსტიტუციური სარჩელი

07 მარტი, 2016

ა.წ. 9 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  9   მარტს   12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა 

06 მარტი, 2016

ა.წ. 7 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 694-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე.

ა.წ.  7  მარტს     12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  694-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე.

01 მარტი, 2016

23 თებერვალს - 1 მარტს შემოსული სარჩელები

23 თებერვალს - 1 მარტს შემოსული სარჩელები

29 თებერვალი, 2016

2016 წლის 26 თებერვლს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებებზე. (წარდგინება N708,709,710)

2016 წლის 26 თებერვლს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებებზე.  (წარდგინება N708,709,710)

23 თებერვალი, 2016

ა.წ. 24 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N679 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  24 თებერვალს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N679 კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა

22 თებერვალი, 2016

12-17 თებერვალს შემოსული სარჩელები

12-17 თებერვალს შემოსული სარჩელები