ახალი ამბები

06 მარტი, 2016

ა.წ. 7 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 694-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე.

ა.წ.  7  მარტს     12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  694-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე.

01 მარტი, 2016

23 თებერვალს - 1 მარტს შემოსული სარჩელები

23 თებერვალს - 1 მარტს შემოსული სარჩელები

29 თებერვალი, 2016

2016 წლის 26 თებერვლს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებებზე. (წარდგინება N708,709,710)

2016 წლის 26 თებერვლს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებებზე.  (წარდგინება N708,709,710)

23 თებერვალი, 2016

ა.წ. 24 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N679 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  24 თებერვალს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N679 კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა

22 თებერვალი, 2016

12-17 თებერვალს შემოსული სარჩელები

12-17 თებერვალს შემოსული სარჩელები

21 თებერვალი, 2016

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციას 95 წელი შეუსრულდა

გიორგი პაპუაშვილს მისალოცი წერილი საფრანგეთიდან ნოე ჟორდანიას ვაჟმა, რეჯებ ჟორდანიამ გამოუგზავნა.

17 თებერვალი, 2016

ა.წ. 18 თებერვალს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N675 და N681 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 18 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N675 და N681 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

15 თებერვალი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია სამუშაო ვიზიტით ესპანეთში იმყოფებოდა

გაიმართა დისკუსია სასამართლოების მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შესახებ.