ახალი ამბები

10 ნოემბერი, 2015

2015 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილის კონსტიტუციური სარჩელი

2015 წლის   9  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი

10 ნოემბერი, 2015

ა.წ. 11 ნოემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  11 ნოემბერს  12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

09 ნოემბერი, 2015

2015 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა შპს „იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერის“ კონსტიტუციური სარჩელი.

2015 წლის   4  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   შპს „იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერის“  კონსტიტუციური სარჩელი.  

09 ნოემბერი, 2015

6 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

6 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

06 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, უპასუხოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის - დავით უსუფაშვილისა და რამდენიმე სხვა მაღალი თანამდებობის პირის განცხადებებს, რომლებიც ეფუძნებოდა ფაქტობრივად მცდარ და გადაუმოწმებელ ინფორმაციას.05 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 5 ნოემბრის განცხადებაში აღინიშნა, რომ საქმის „ონისე მებონია და ვახტანგ მასურაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ არსებითი განხილვიდან გადაწყვეტილების გამოტანამდე სასამართლოს დასჭირდა დახლოებით 15 დღე


03 ნოემბერი, 2015

26-27 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

26-27 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

02 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი - საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (N603)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე  „საქართველოს  სახალხო დამცველი -  საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (N603)

02 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ნოდარ მუმლაური - საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N560)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე  „ნოდარ მუმლაური -  საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N560)