ახალი ამბები

07 თებერვალი, 2019

საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „„შპს სტერეო+“, ლუკა სევერინი, ლაშა ზილფიმიანი, რობერტ ხახალევი და დავით ზილფიმიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“

საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო „შპს სტერეო+“-ის, ლუკა სევერინის, ლაშა ზილფიმიანის და რობერტ ხახალევის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №1311).

05 თებერვალი, 2019

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1360).

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სადავოდ გამხდარი ნორმა შეკრებისა და მანიფესტაციის მონაწილეებს უკრძალავს გზის ღერძიდან 100 მეტრზე ახლოს ან ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნებართვოდ კარვის ან სხვა დროებითი კონსტრუქციის, პლაკატის, ტრანსპარანტის და აფიშის განთავსებას.

04 თებერვალი, 2019

საქართველოს მოქალაქე ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №1237)

მოსარჩელე არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რიგ ნორმებს.