ახალი ამბები

25 დეკემბერი, 2015

11-24 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   11 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერი-ჯიზ კომპანიას“, შპს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას“, სს „წყალი მარგებელის“ და შპს „კასტელ ჯორჯიას“  კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია

 

2015 წლის   24 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე დიმიტრი როსტომაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.  

სარჩელის სრული ვერსია