ახალი ამბები

17 ნოემბერი, 2015

13-16 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   13  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   რუსთავის საქალაქო სასამართლოს   კონსტიტუციური წარდგინება. 

 

2015 წლის   16  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   საქართველოს უზენაესი  სასამართლოს   კონსტიტუციური წარდგინებები.