ახალი ამბები

22 დეკემბერი, 2015

ა.წ. 23 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 672 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 23 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 672 -ე (მოსარჩელე - ქართლოს ზაქარეიშვილი; მოპასუხე - საქ. პარლამენტი; დავის საგანი - „ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლი) კონსტიტუციურ სარჩელზე