ახალი ამბები

20 ნოემბერი, 2015

ა.წ. 24 ნოემბერს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  24 ნოემბერს  11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 691 -ე (მოსარჩელე -  ტარიელ ფოცხვერია;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  „იმ მძიმე და განუკურნებელი დაავადებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების საფუძველს“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 თებერვლის N01-6/ნ ბრძანების მეორე მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვები.)  კონსტიტუციურ სარჩელზე.