ახალი ამბები

17 ნოემბერი, 2015

განმწესრიგებელი სხდომა #682 კონსტიტუციურ სარჩელზე

17 ნოემბერს 13:30 სთ-ზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "საქართველოს მოქალაქე ლევან გვათუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". დავის საგანია „ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი.