ახალი ამბები

20 თებერვალი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

  1. თავმჯდომარის ბიუროს უფროსი
  2. ადამიანური რესურსების მართვის სამმართვლოს უფროსი
  3. სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
  4. სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი
  5. სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი
  6. სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის კონსულტანტი
  7. სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის სტაჟიორი
  8. სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის კოლეგიის რეფერენტი
  9. თავმჯდომარის მდივან-რეფერენტი
  10. საორგანიზაციო დეპარტამენტის სასამართლოს სხდომის მდივანი