ახალი ამბები

01 სექტემბერი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

პირველ სექტემბერს 15:00 საათზე დაგეგმილი N740 და N764 გაერთიანებული კონსტიტუციური სარჩელების (მოსარჩელეები - გიორგი უგულავა, ნუგზარ კაიშაური,დავით წიფურია, გიზო ღლონტი, გიორგი ლობჟანიძე, არჩილ ალავიძე; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი) არსებითი განხილვა არ შედგება.

მხარეებს დამატებით ეცნობებათ არსებითი განხილვის თარიღის შესახებ.