საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ (2006 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით). საქართველოს კონსტიტუციასთან ერთად, კრებულში მოცემულია საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ”, საქართველოს კანონი "საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ” და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტი. კრებული. კრებულში მოცემულია 2006 წლის 10-11 თებერვალს თბილისში ევროპული კომისიის "დემოკრატიისათვის სასამართლოს მეშვეობით” (ვენეციის კომისია) და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის მასალები თემაზე – "საარჩევნო უფლებებისა და პოლიტიკური გაერთიანების თავისუფლების დაცვა საკონსტიტუციო სასამართლოში”, რომელშიც უცხოელი და ქართველი ექსპერტების მიერ გაკეთდა სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობათა ანალიზები.