საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი

ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა

ზაზა თავაძე

საბჭოს თავმჯდომარე - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე;


თეიმურაზ ტუღუში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე;


ირინე ურუშაძე

ჟურნალის რედაქტორი;


ანა ფირცხალაშვილი

ჟურნალის პარტნიორის, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი;


ბესიკ ლოლაძე

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;


ვახუშტი მენაბდე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი;


გიორგი ჩხეიძე

„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (USAID/PROLoG) პროექტის ხელმძღვანელი. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI).