სხდომები

04 ივლისი, 2017

ა.წ. 5 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N746 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 5 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N746 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

03 ივლისი, 2017

ა.წ. 4 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N745 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 4 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N745 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

26 ივნისი, 2017

ს. გ. საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს არსებითად განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

26 ივნისი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

21 ივნისი, 2017

2017 წლის 22 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების ზეპირი განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2017 წლის 22 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების ზეპირი განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

20 ივნისი, 2017

2017 წლის 21 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების ზეპირი განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2017 წლის 21 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გრძელდება საქართველოს სახალხო დამცველის, საქართველოს მოქალაქეების - ავთანდილ ბარამიძის, გივი მითაიშვილის, ნუგზარ სოლომონიძის და სხვების (სულ 326 სარჩელი) კონსტიტუციური სარჩელების ზეპირი განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

16 ივნისი, 2017

ამა წლის 19 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N813 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 19 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N813 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა