სხდომები

09 ივნისი, 2017

ა.წ. 13 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N746 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  13  ივნისს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N746 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

09 ივნისი, 2017

ა.წ. 12 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N745 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  12 ივნისს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N745 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა.

06 ივნისი, 2017

ა.წ. 7 ივნისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N1214 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  7  ივნისს  15:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N1214 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი  სხდომა

06 ივნისი, 2017

ა.წ. 7 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N872 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  7  ივნისს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N872 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი  სხდომა

01 ივნისი, 2017

2017 წლის 2 ივნისს 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელის (რეგისტრაციის N1215) არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის განხილვის სხდომა

2017 წლის 2 ივნისს 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელის (რეგისტრაციის N1215) არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის განხილვის სხდომა.

01 ივნისი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები გივი შანიძე და კონსტანტინე კირვალიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია. 

10 მაისი, 2017

ა.წ. 11 მაისს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N716 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  11  მაისს  14:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N716 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი  სხდომა

10 მაისი, 2017

ა.წ. 11 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N700 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  11  მაისს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N700  კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვის სხდომა