საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე