საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

სახელი, გვარი

თანამდებობა

ირინა ხახუტაიშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ეკატერინე მჟავანაძე

მთავარი მრჩეველი

თამარ დოლიძე

მთავარი მრჩეველი