ვებგვერდი დამუშავების პროცესშია. ვებგვერდის წინა ვერსიაზე გადასასვლელად მიჰყევით ბმულს.

პროტოკოლისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

პროტოკოლისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

სახელი, გვარი

თანამდებობა

გიორგი ლომთაძე

დეპარტამენტის უფროსი

თამარ მჟავანაძე

მთავარი სპეციალისტი

ნათია ვასაძე

მთავარი სპეციალისტი