სხდომები

ბუდუ შეყილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2023 წლის 31 იანვარს 12:00 საათზე გაიმართება  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის  არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ბუდუ შეყილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1609).