სხდომები

გიგა ჭელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2024 წლის 27 ივნისს 12:00 საათზე,  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "გიგა ჭელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1474).