სხდომები

რევაზ ელიავა და სოსო ელიავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2021 წლის 18 ნოემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვის სხდომა საქმეზე „ რევაზ ელიავა და სოსო ელიავა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. (რეგისტრაციის N1550)