სხდომები

გიორგი ლაშხი საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2021 წლის 16 დეკემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვის სხდომა საქმეზე „ გიორგი ლაშხი საქართველოს მთავრობის  წინააღმდეგ“. (რეგისტრაციის N1558)