სხდომები

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2022 წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1676).