ზაზა თავაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე

 

მერაბ ტურავა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე

მაია კოპალეიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

 

გიორგი კვერენჩხილაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

ევა გოცირიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

თეიმურაზ ტუღუში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე

ირინე იმერლიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

თამაზ ცაბუტაშვილი

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

 

მანანა კობახიძე

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივანი