სიახლეები

13/4 2021
საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384) 2021 წლის 14 აპრილს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატ... გაგრძელება
12/4 2021
საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არსებითად განსახილველად მიიღო №1400 და №1565,1568,1569 კონსტიტუციური სარჩელები 2021 წლის 5 აპრილს გაიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა, ზეპირი მოსმენის გარეშე, იმსჯელა №1400, №1565,... გაგრძელება
8/4 2021
არსებითი განხილვა საქმეზე „ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ 2021 წლის 8 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური ს... გაგრძელება

გამოცემები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 20  წელზე მეტია  ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას. სასამართლომ 1996 წელს პირველად გამოსცა ჟურნალი „ადამიანი და კონსტიტუცია“ რომელიც იმ დროისათვის ერთ-ერთი იშვიათი ქართული გამოცემა იყო საკონსტიტუციო...

სტატისტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2018 წელს მიღებული აქტები

საოქმო ჩანაწერი განჩინება გადაწყვეტილება