სიახლეები

28/9 2023
საზაფხულო სკოლა საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების თემაზე 2023 წლის 27-30 სექტემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მასპინძლობს საზაფხულო სკოლას საერთაშორისო სისხლის სამართლის თემაზე.  გაგრძელება
25/9 2023
ინფორმაცია №1797 კონსტიტუციური წარდგინების განხილვის შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, 2023 წლის 22 სექტემბრის №3/2/1797 საოქმო ჩანაწერით, არსებითად განსახილველად მიიღო №1797 კონსტიტუციური წარდგინება („საქართველოს პარლამენ... გაგრძელება
22/9 2023
საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა №1437 კონსტიტუციური სარჩელი („„შპს ეპიცენტრი“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“) 2023 წლის 22 სექტემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №1437 კონსტიტუციური სარჩელი („„შპს ეპიცენტრი“ საქართველოს მთავრობი... გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 20  წელზე მეტია  ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას. სასამართლომ 1996 წელს პირველად გამოსცა ჟურნალი „ადამიანი და კონსტიტუცია“ რომელიც იმ დროისათვის ერთ-ერთი იშვიათი ქართული გამოცემა იყო საკონსტიტუციო...

სტატისტიკა

რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების რაოდენობა 2017 წელს

კონსტიტუციური სარჩელი წარდგინება