ვაკანსია

ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო სასამართლოს ვაკანტურ თანამდებობაზე არ არის კონკურსი გამოცხადებული