ეკონომიკური დეპარტამენტი

ეკონომიკური დეპარტამენტი

სახელი,გვარი

თანამდებობა

რამაზ კობახიძე

დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ ჯოჯუა

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ცირა ხუხუნაიშვილი

მთავარი ბუღალტერი

მაია ბოკუჩავა

უფროსი სპეციალისტი

თამარ პაპუნაიშვილი

უფროსი სპეციალისტი

თამაზ აბუსელიძე

უფროსი სპეციალისტი