ეკონომიკური დეპარტამენტი

ეკონომიკური დეპარტამენტი

სახელი,გვარი

თანამდებობა

მერაბ ჯოჯუა

დეპარტამენტის უფროსი

ცირა ხუხუნაიშვილი

მთავარი ბუღალტერი

ვაჟა სამნიაშვილი

უფროსი მრჩეველი

მაია ბოკუჩავა

უფროსი სპეციალისტი

თამარ პაპუნაიშვილი

უფროსი სპეციალისტი

თამაზ აბუსელიძე

უფროსი სპეციალისტი