სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი


 

 გვარი  სახელი  თანამდებობა

 ქსოვრელი

 ირაკლი

 დეპარტამენტის უფროსი

 სულხანიშვილი

 გიორგი

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 ჯოხაძე

 სალომე

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 გელაშვილი

 თეონა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ლაშხია

 გვანცა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 გვიმრაძე

 გიორგი

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ღოლიჯაშვილი

 დავით

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 დანელია

 გვანცა

 სამართლებრივი მრჩეველი

 პირველაშვილი 

 ნიკა

 სამართლებრივი მრჩეველი

 

website.under_construction

website.under_construction