სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი


 

 გვარი  სახელი  თანამდებობა

 ქსოვრელი

 ირაკლი

 უფროსი

 სულხანიშვილი

 გიორგი

 მთავარი მრჩეველი

 ჯოხაძე

 სალომე

 მთავარი მრჩეველი

 დავითური

 გიორგი

 მთავარი მრჩეველი

 ობოლაშვილი

 თორნიკე

 უფროსი მრჩეველი

 არევაძე

 ნიკა

 უფროსი მრჩეველი

 პაპუაშვილი

 ანა

 უფროსი მრჩეველი

 გელაშვილი

 თეონა

 უფროსი მრჩეველი

 მაჭარაშვილი

 ლელა

 უფროსი მრჩეველი

 ღოლიჯაშვილი

 დავით

 უფროსი მრჩეველი

 ბარამაშვილი

 თამარ

 კონსულტანტი

 გვიმრაძე

 გიორგი

 კონსულტანტი

 ხაზალია

 გიორგი

 კონსულტანტი

 ლაშხია

 გვანცა

 კონსულტანტი

 პირველაშვილი

 ნიკა

 კონსულტანტი

 კიკნაძე

 თამარ

 კონსულტანტი

 

website.under_construction

website.under_construction