სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი


 

 გვარი  სახელი  თანამდებობა

 ქსოვრელი

 ირაკლი

 დეპარტამენტის უფროსი

 სულხანიშვილი

 გიორგი

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 ჯოხაძე

 სალომე

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 დავითური

 გიორგი

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 ობოლაშვილი

 თორნიკე   

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 არევაძე

 ნიკა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 პაპუაშვილი

 ანა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 გელაშვილი

 თეონა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 მაჭარაშვილი

 ლელა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ღოლიჯაშვილი

 დავით

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ბარამაშვილი

 თამარ

 სამართლებრივი მრჩეველი

 გვიმრაძე

 გიორგი

 სამართლებრივი მრჩეველი

 კიკნაძე

 თამარ

 სამართლებრივი მრჩეველი

 პირველაშვილი 

 ნიკა

 სამართლებრივი მრჩეველი

 ხაზალია

 გიორგი

 სამართლებრივი მრჩეველი

 ლაშხია

 გვანცა

 სამართლებრივი მრჩეველი

 

website.under_construction

website.under_construction