სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი


 

 გვარი  სახელი  თანამდებობა

 ქსოვრელი

 ირაკლი

 დეპარტამენტის უფროსი

 სულხანიშვილი

 გიორგი

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 ჯოხაძე

 სალომე

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 ობოლაშვილი

 თორნიკე   

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 გელაშვილი

 თეონა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ლაშხია

 გვანცა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 გვიმრაძე

 გიორგი

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ღოლიჯაშვილი

 დავით

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 ბარამაშვილი

 თამარ

 სამართლებრივი მრჩეველი

დანელია

გვანცა

 სამართლებრივი მრჩეველი

 კიკნაძე

 თამარ

 სამართლებრივი მრჩეველი

 პირველაშვილი 

 ნიკა

 სამართლებრივი მრჩეველი

 ხაზალია

 გიორგი

 სამართლებრივი მრჩეველი

ჭიოკაძე

ლევან

 სამართლებრივი მრჩეველი

 

website.under_construction

website.under_construction