მოქმედი მოსამართლეები

ვასილ როინიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე

დაიბადა 1977 წლის პირველ თებერვალს ქ. თბილისში.

წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (1994 – 1999 წწ.), სპეციალობით სამართალმცოდნე.

სამუშაო გამოცდილება:

2009 - 2020 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (სხვადასხვა დროს იყო უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე, სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე, ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე);

10.2009 - 12.2009 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი;

12.2008 - 10.2009 - საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე;

12.2006 - 12.2008 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი;

06.2004 - 12.2006 - საქართველოს გენერალური პროკურატურის საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი; კადრების სამმართველოს უფროსი;

02.2004 - 06.2004 - საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო;

12.2003 - 02.2004 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

09.2003 - 12.2003 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი;

03.2002 - 09.2003 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის სააღსრულებო წარმოებათა სამმართველოს უფროსი;

10.2000 - 03.2002 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის, სასჯელაღსრულების ორგანოთა საკადრო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;

09.2000 - 10.2000 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კადრებისა და იურიდიული განათლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის 2020 წლის 29 მაისის №28/პლ დადგენილებით დაინიშნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად. მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგა ფიცის დადების დღიდან, 2020 წლის 17 ივნისიდან.

2020 წლის 25 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მიერ არჩეულ იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ და პირველი კოლეგიის თავმჯდომარედ.

ფლობს ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებს.