დაუკავშირდით ჟურნალს

ჟურნალის ოფიციალური ელფოსტა (ნაშრომების მიწოდებისათვის) -     jcl@constcourt.ge

 
ჟურნალის რედაქტორი - გიორგი დგებუაძე g.dgebuadze@constcourt.ge