დაუკავშირდით ჟურნალს

ჟურნალის ოფიციალური ელფოსტა (ნაშრომების მიწოდებისათვის) - jcl@constcourt.ge

 
ჟურნალის რედაქტორი - ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი დგებუაძე g.dgebuadze@constcourt.ge