მოქმედი მოსამართლეები

ხვიჩა კიკილაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

დაიბადა 1966 წლის 13 თებერვალს დედოფლისწყაროს რაიონში.

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (1989-1994).

 

სამუშაო გამოცდილება

მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა   (2019 – 2020 წწ)

მოსამართლე (სასამართლოს თავმჯდომარე) - ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო (2016 -  2019წწ)

მოსამართლე - ბათუმის საქალაქო სასამართლო (2013 –2016წწ)

მოსამართლე - ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო (2011 –  2013წწ)

მოსამართლე (სასამართლოს თავმჯდომარე) - სიღნაღის რაიონული სასამართლო (2006 – მარტი წწ)

უფროსი გამომძიებელი - კახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი (2004 – 2006წწ) 

პროკურორის მოადგილე - თელავის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა  (2002 – 2004წწ)  

პროკურორის  თანაშემწე - თელავის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა(1998 – 2002წწ) 

გამომძიებელი - თელავის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა (1995 – 1998წწ)

გამომძიებელი - ფოთის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა (1994 – 1995წწ)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის 2020 წლის 3 აპრილის №3/პლ     დადგენილებით დაინიშნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად. მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგა  ფიცის დადების დღიდან, 2020 წლის 8 აპრილიდან

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.