სტატისტიკა

მოსარჩელე მხარე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2019 წელს მიღებულ აქტებში