სხდომები

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2022 წლის 17 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - ლაშა ჯანიბეგაშვილი  საქართველოს  პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1424,1490).