სხდომები

გიორგი მიქელაძე საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2022  წლის 22  ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - გიორგი მიქელაძე  საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1564).