სხდომები

მარინე კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2022 წლის 1 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე -  მარინე კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.(რეგისტრაციის N1618)