სხდომები

ვახტანგი მიმინოშვილი, ინვერი ჩოკორაია და ჯემალი მარკოზია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2022 წლის 12 ოქტომბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ვახტანგ მიმინოშვილი, ინვერი ჩოკორაია და ჯემალ მარკოზია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.(რეგისტრაციის N1547)