სხდომები

ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2022 წლის 3 ნოემბერს 12:00 საათზე  გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1583).