სხდომები

ბაჩანა შენგელია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2022 წლის 4 ნოემბერს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეს ბაჩანა შენგელია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1524)