სხდომები

გიორგი გოროშიძე და ინდიკო აბაშიძე საქართველოს პარლამენტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2022 წლის 17 ნოემბერს 12:00 საათზე  გაიმართება  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლს პირველი კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე გიორგი გოროშიძე და ინდიკო აბაშიძე საქართველოს პარლამენტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ, (რეგისტრაციის N1691)