სხდომები

„ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა“, „სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო“, „საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია“, „თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზია“, „საქართველოს ევროპულ დემოკრატები“, „ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობა“, „ეროვნულ-დემოკრატიულ მოძრაობა“, „აპრიორი“, „სამართალდამცავთა რეფორმების ცენტრი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2022 წლის 24 ნოემბერს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა  საქმეზე  „ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა“,  „სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო“,   „საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია“,  „თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზია“,    „საქართველოს ევროპულ დემოკრატები“, „ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობა“, „ეროვნულ-დემოკრატიულ მოძრაობა“, „აპრიორი“, „სამართალდამცავთა რეფორმების ცენტრი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1323)