სხდომები

ზაური შერმაზანაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2022 წლის 21 დეკემბერს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ზაურ შერმაზანაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1566).