სხდომები

შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2023 წლის 15 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე შპს „საინფორმაციო ცენტრების ქსელი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1483).